Skip to content

algemene voorwaarden

heading-zig-zag green

Algemeen

1. We R Dancers VZW, gevestigd te Kapellestraat 39, 1570 Galmaarden onder BTW nr. 0745.417.878.

 

Aansprakelijkheid

1. De dansschool is niet verantwoordelijk voor diefstal van meegebrachte voorwerpen/goederen.
 
2. De dansschool kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies en/of beschadiging van materiële voorwerpen/goederen meegebracht door de danser.

3. Dansers zijn verzekerd via Danssport Vlaanderen (Ethias) voor ongevallen tijdens de activiteiten van We R Dancers. Dit enkel wanneer zij ingeschreven zijn voor de cursus of activiteit en het lidgeld hebben betaald. Uitzondering: externe dansers (nietleden) zijn niet verzekerd voor ongevallen tijdens workshops georganiseerd door We R Dancers.

4. Deelnemers van groepslessen BBB en Powerdance zijn niet automatisch verzekerd voor ongevallen bij aankoop van een beurtenkaart. Zij dienen hiervoor afzonderlijk een verzekering aan te vragen door naam, adres, geboortedatum, mail en telefoonnummer te mailen naar info@werdancers.be en 8 euro te betalen.

 

Inschrijving en lesgeld

1. Een inschrijving bij We R Dancers gebeurt via het inschrijvingssysteem op www.werdancers.be en is pas geldig na eventuele goedkeuring en betaling van het lesgeld.

2. De inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

3. Inschrijvingsgelden worden niet terugbetaald.

4. Inschrijvingsgelden kunnen (gedeeltelijk) worden teruggevorderd in de vorm van een voucher te gebruiken bij komende activiteiten van We R Dancers indien de danser om medische redenen niet langer kan deelnemen aan de lessen of activiteit en hiervoor een doktersattest kan voorleggen.

5. Betaling van het lesgeld voor onze cursussen dient ten laatste twee weken na aanvang van de cursus te gebeuren tenzij anders overeen gekomen. Indien deze betaling niet tijdig gebeurt, wordt de leerling de toegang tot de lessen geweigerd.

6. Betaling van inschrijvingsgeld voor activiteiten (stages, workshops,…) dient voor aanvang de activiteit te gebeuren.

7. We R Dancers is gerechtigd de op de overeenkomst van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen.

8. We R Dancers heeft het recht zijn prijzen jaarlijks aan te passen.

 

Privacy en portretrecht

1. De dansschool mag foto’s van u of uw kind(eren) online publiceren op de website en/of sociale media en gebruiken voor promotionele doeleinden.

2. We R Dancers is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden in onze ledendatabase opgenomen en verwerkt voor het beheer van het klantenbestand en de aangeboden producten en diensten, om u te informeren over nieuwe producten en diensten en voor de verwezenlijking van de informatie en promotiecampagnes.

3. Veranderingen m.b.t. de persoonlijke situatie van het lid dienen aan We R Dancers te worden doorgegeven via info@werdancers.be

 

We R Dancers huisreglement

1. We R Dancers hanteert enkele huisregels om een goede werking te verzekeren. De club kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.

2. De leerlingen houden de danszalen proper en nemen hun eigen spullen steeds opnieuw mee naar huis of gooien afval in de vuilnisbak

3. Dansers wisselen hun schoenen bij het betreden van de danszaal naar propere sportschoenen. Het is niet toegestaan te dansen op de schoenen waarmee je naar de dansles kwam. Dit om de zaal proper te houden.

4. Dansers dragen aangepaste sportkledij (GEEN jeansbroek of rokjes/kleedjes) en binden hun haren bij elkaar. Grote juwelen zijn niet toegestaan.

5. In de danszaal is enkel water toegestaan. Andere dranken of eten mag je enkel buiten de danszaal nuttigen. Kauwgum is verboden tijdens de dansles.

6. Ouders mogen niet blijven kijken. Zij zetten hun kind boven aan de trap af en komen hen ook daar opnieuw opwachten. De lesgever brengt kleuters en kinderen van Dansmix opnieuw naar boven bij de ouders na de les.

 

Optreden

1. Er wordt elk jaar naar een optreden toe gewerkt. De datum van het optreden wordt bij de start van het dansjaar meegedeeld. Ten laatste in december geven de dansers aan of zij al dan niet deelnemen aan het optreden.

2. Toegangsgelden van dansvoorstellingen worden niet terugbetaald of omgeruild.

 

Slotbepaling

Door betaling van het lesgeld verklaart u bekend en akkoord te zijn met onze algemene voorwaarden en huisreglement.